Regulamin Ogłoszeń

Regulamin ogłoszeń

I. Stosowane definicje

1. Pies czystorasowy - pies pochodzący od co najmniej czterech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg rodowodowych, który spełnia wymagania wpisu do księgi rodowodowej.

2. Pies w typie rasy - pies o wyglądzie psa rasowego, który nie posiada rodowodu; może posiadać wypis z księgi wstępnej.

3. Rodowód - jest to wypis z księgi rodowodowej, zawierający informacje o danym psie (rasa, płeć, data urodzenia, nr chipa, umaszczenie), dane hodowcy, dane organizacji prowadzącej księgi rodowodowe oraz dane co najmniej czterech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg rodowodowych (imiona, przydomki, nr rodowodów, ewentualnie umaszczenia, badania, osiągnięcia, etc). Rodowodem nie jest dokument, w którym brakuje danych przodków.

4. Metryka - dokument wydawany przez niektóre organizacje uprawniający do otrzymania rodowodu lub wypisu z księgi wstępnej; zawiera tylko informacje o psie i jego rodzicach.

5. Wypis z księgi wstępnej - dokument zawierający informacje o danym psie (rasa, płeć, data urodzenia, nr chipa, umaszczenie), dane hodowcy, dane organizacji prowadzącej księgę wstępną oraz dane przodków lub informacje, ze przodek nieznany.

6. Kategorie ogłoszeń: szczenięta rasowe - sprzedaż i szczenięta w typie rasy - sprzedaż dotyczą psów w wieku do 6 miesięcy, ogłoszenia dotyczące psów starszych czyli wieku 7 miesięcy i więcej powinny być zamieszczane w kategorii - psy dorosłe rasowe - sprzedaż.

7. Ogłoszenia zweryfikowane - to ogłoszenia hodowli zarejestrowanych w stowarzyszeniach należących do międzynarodowej federacji ACE lub która udostępniła do weryfikacji rodowody psów i zaświadczenie o rejestracji hodowli, i spełnia kryteria hodowli psów czystorasowych. Dotyczy to także reproduktorów.

II. Zasady zamieszczania ogłoszeń

1. Sprzedaż szczeniąt może być dokonana jedynie przez hodowlę zarejestrowaną w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych; zamieszczając ogłoszenie, sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym, legalnym hodowcą. Za podanie nieprawdziwych informacji odpowiada sprzedający.

2. Ogłoszenia zweryfikowane - w celu weryfikacji należy przesłać kopie rodowodów psów (rodziców lub szczeniąt) oraz potwierdzenie rejestracji hodowli na adres mail: ogloszenia@kynologia.org .

3. W opisie ogłoszenia muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę – jej nazwa, przydomek hodowlany, nazwa organizacji, do której należy oraz dokładny adres.

4. W polu "stowarzyszenie" należy wskazać pełną nazwę stowarzyszenia, do którego należy Twoja hodowla. W tym polu nie może zostać umieszczony wyłącznie skrót nazwy.

5. Należy obowiązkowo podać numer KRS stowarzyszenia, w którym zrzeszona jest Twoja hodowla.

6. Psy nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli, nie posiadające rodowodu (lub wypisu z księgi wstępnej, lub metryki) mogą być oddane wyłącznie za darmo. Nie dopuszczamy ofert oddania zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek (gratis).

7. W kategoriach właściwych dla konkretnej rasy psów, mogą być zamieszczane jedynie ogłoszenia dotyczące zwierząt z zarejestrowanych hodowli. Jeśli nie ma wymienionej danej rasy, należy wybrać kategorię „pozostałe rasy” i w tytule podać rasę psa.

8. Weryfikacja ogłoszeń w kategorii "reproduktory" poprzez przesłanie skanu rodowodu z potwierdzeniem uprawnień reproduktora na adres mail: ogloszenia@kynologia.org .

9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z kategorią.

10. Wszelkie ogłoszenia dotyczące usług dla zwierząt powinny być dodawane w kategorii „Usługi dla zwierząt”.

11. Nie jest dozwolone wielokrotne zamieszczanie tego samego ogłoszenia.

12. W kategorii psy do adopcji mogą być zamieszczane tylko ogłoszenia fundacji i stowarzyszeń zajmujących się bezdomnymi zwierzęta, wymagane wpisanie numeru KRS organizacji. Do każdego takiego ogłoszenia należy dołączyć link do umowy adopcyjnej stosowaną przez daną organizację lub drogą mailowa przesłać skan wzoru umowy - ogloszenia@kynologia.org.

13. Administrator, przed zatwierdzeniem ogłoszenia, może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty.

14. Ogłoszenia o sprzedaży muszą mieć dołączone min. 1 zdjęcie.

15. Treść ogłoszenia nie może zawierać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

16. Oferty mogą być płatne zgodnie z cennikiem.

17 Ogłoszenia są ważne 30 dni i mogą być przedłużone jeden raz w ramach podstawowej opłaty zgodnie z cennikiem.

Czy masz więcej pytań? Kontakt